Orkiestra

Orkiestra Dęta założona została w 1985 roku przez ówczesnego proboszcza Parafii Goszczanów - ks. Zdzisława Króla. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy na zakup instrumentów, ogłoszono nabór członków i zaczęto lekcje gry na instrumentach. Pierwszy koncert orkiestry odbył się poczas sumy odpustowej ku czci św. Marcina - 11 listopada 1985 roku.

Orkiestra miewała swój lepszy i gorszy czas, jednak pomimo problemów istnieje nadal. Od początku istnienia uświatnia uroczystości gminne i parafialne, bierze udział w promocji gminy i rejonu. Obecny skład orkiestry to 27 członków. Zarząd orkiestry przedstawia się następująco:

Prezes - Tomasz Kucharski
Wiceprezes - Iwona Małolepsza
Skarbnik - Wiesław Krzyczkowski
Sekretarz - Kamila Frankiewicz
Członek - Bogumił Adamiak
Członek - Krzysztof Krzyczkowski
Kapelmistrz - Mariusz Pawlak

Nasza ParafiaParafia św. Marcina i św. Stanisława Biskupa
ul. Turecka 10, Goszczanów 98-215

Konto bankowe: 46926900040030025620000020

Ks. Proboszcz - Aleksander Nawrocki
Ks. Wikariusz - Dariusz Płonka

Msze Święte

Msze św. w niedzielę
7.30, 9.00, 12.00
10.30 (filia Lipicze)

Msze święte w dni powszednie
17:00

Komentarz do Ewangelii