Intencje

Intencje Mszalne od 11.07 - 18.07. 2021r.XV NIEDZIELA ZWYKŁA 11.07.2021

07.30 + Jana Jaromę – i. siostry Wiktorii
09.00 + Jana Kmieciaka 34 r. śm. – i. brata Wiesława z rodz.
12.00 parafian, + Ryszarda 20 r. śm., Marię, Ryszarda Krzyczkowskich – i. syna i brata z rodz. chrzest: Michalina Marta Wolska; Zofia Janiak

Poniedziałek 12.07.2021

17.00 + Stanisława Wągla – i. siostry Ani z rodz.
17.30 + Stanisława Gwoździa – i. chrześniaka Rafała z rodz.
18.00 + Zenona Gibusa – i. Ani i Daniela z rodz.

Wtorek 13.07.2021

20.00 w intencji grup modlitewnych naszej parafii

Środa 14.07.2021

17.00 + Józefę Gustowską - i. syna Ryszarda
17.30 + Bronisławę Jagieła - i. córki Krystyny z mężem 18.00 Nowenna za wstawiennictwem Maryi: o dar wielu Bożych łask dla wszystkich uczestników środowej nowenny; za młodzież  z naszej parafii przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, dzieci które przyjęły I komunię św., za rodziców modlących się na różańcu za swoje dzieci, koła żywego różańca naszej parafii, błogosławieństwo Boże dla tych wspólnot modlitewnych, dziękczynna…, za kapłanów pochodzących z naszej parafii, posługiwali, posługujących w naszej parafii, ministra edukacji i nauki, za Parafian, za Ojczyznę; prezydenta, rządzących, władze gminne, powiatowe i wojewódzkie, za dalsze prace inwestycyjne; za składających na ten cel ofiary o dar zdrowia dla chorych naszej parafii, dar zdrowia Agnieszki, Hieronima, Teresy, Kazimierza i Iwony, Mariana, Pawła powrót do zdrowia przez wstawiennictwo NMP, o dar zdrowia dla chorych i cierpiących z powodu pandemii i za osoby posługujące chorym; za osoby, które sprzątają nasz kościół; za rodziny o powołania kapłańskie i zakonne; + Zenobię Chabir, Bożenę Pakułę, Ryszarda Nerkę, Janinę Ignaczak, Janinę, Antoniego Świerków, Stanisława Piekielnego, Elżbietę Niestratę, Katarzynę Jeziorską, Jana Jagiełę 35 r. śm., Bronisławę Jagieła, Janinę Kaźmierczak – i. rodz. Jagiełów i Stasiaków, Aleksandrę Nycek 4 r. śm.- i. męża i syna z rodz., Helenę, Michała, Juliana Młynarczyków, Reginę, Franciszka Pałuckich, Henryka Budzińskiego, Darka Rosiaka, Agnieszkę 20 r. śm., Tadeusza Gilów, Stanisława, Władysławę Połomskich, zm. z rodz. Połomskich i Marciniaków, Zofię, Małgorzatę, Romana Pawlaków, Zofię Cichą, Aleksandrę Nycek 4 r. śm. – i. koleżanki Haliny i rodz. Walczaków z Łodzi, Janinę Żabicką, Zdzisława Darula – i. Andrzeja i Alicji Pawlickich z G-wa,

Czwartek 15.07.2021

17.30 + Józefa Rzeźniczaka - i. rodz. Pawlaków z Liskowa
18.00 + Zenona Kopalaka, Jana, Wiesława Janickich - i. żony i siostry

Piątek 16.07.2021

17.00 + Danutę Kozielską – i. Grzegorza i Krystyny Kopackich
17.30 + Kazimierza Adamskiego – i. chrześniaka Przemka
18.00 Nowenna: o dar zdrowia dla chorych z naszej parafii, łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników; o zdrowie Boże błogosławieństwo dla Weroniki, w intencjach Bogu wiadomych, + Zenobię Chabir, Bożenę Pakułę, Ryszarda Nerkę, Janinę Ignaczak, Władysławę Werbińską, 2 r. śm., Dariusza Urbaniaka, Tadeusza Barcikowskiego – i. rodz. Ostrowskich, Bronisławę Jagieła, Ryszarda Chruścickiego, Janinę Żabicką,

Sobota 17.07.2021

16.00 chrzest: Gabriela Iwona Fajkowska
17.00 + Janinę Żabicką - i. wnuka Pawła z rodz.
17.30 + ks. inf. Ludomira Kokosińskiego – i. Bogumiła Kiełpińskiego
18.00 + Tadeusza Jerzykowskiego – i. żony i dzieci z rodzinami

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 18.07.2021

07.30 + Irenę Wielgus – i. męża
09.00 + Wacława 34 r. śm., Mariannę Borkowskich – i. córek(-); + Władysławę Werbińską 2 r. śm. – i. córek z rodzinami (-)
12.00 parafian, + Stanisławę Kęsiak r. śm. – i. synów (-); + Józefa 8 r. śm., Genowefę walczaków – i. córki Eli z rodz. chrzest: Zuzanna Stefaniak

Nasza ParafiaParafia św. Marcina i św. Stanisława Biskupa
ul. Turecka 10, Goszczanów 98-215

Konto bankowe: 46926900040030025620000020

Ks. Proboszcz - Aleksander Nawrocki
Ks. Wikariusz - Dariusz Płonka

Msze Święte

Msze św. w niedzielę
7.30, 9.00, 12.00
10.30 (filia Lipicze)

Msze święte w dni powszednie
17:00

Komentarz do Ewangelii