Kancelaria parafialna

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

Chrzest Św.
-akt urodzenia dziecka (odpis)
-wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
-dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
-zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Małżeństwo
-metryka* chrztu z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 3 miesiące ważności)
-dowód osobisty
-ostatnie świadectwo z religii
-zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej poradnictwo życia rodzinnego
-zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb
-akt i karta zgonu
-zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komuni Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)


Nasza ParafiaParafia św. Marcina i św. Stanisława Biskupa
ul. Turecka 10, Goszczanów 98-215

Konto bankowe: 46926900040030025620000020

Ks. Proboszcz - Aleksander Nawrocki
Ks. Wikariusz - Dariusz Płonka

Msze Święte

Msze św. w niedzielę
7.30, 9.00, 12.00
10.30 (filia Lipicze)

Msze święte w dni powszednie
17:00

Komentarz do Ewangelii