Szczęść Boże...

Serdecznie witamy wszystkich na stronie internetowej parafii pw. św. Marcina i Stanisława Biskupa w Goszczanowie. Cieszymy się, iż odwiedzając naszą stronę, mobilizujecie nas do rzetelnego przekazu informacji o tym wszystkim co dzieje się w naszym lokalnym Kościele. Dzięki słowom życzliwości nasza więź z Państwem staje się większa, przez co wzrasta nasza wspólnota. Pragniemy prezentować bieżące informacje, ważniejsze wydarzenia z życia parafii i uroczystości kościelnych. Pragniemy, aby w miarę upływającego czasu stała się ona pewnego rodzaju parafialnym pamiętnikiem - archiwum. Mamy nadzieję, że każdy odwiedzający naszą stronę internetową znajdzie tu interesujące go informacje dotyczące naszej parafii.Apel o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie

Inwestycja dotyczy wykonania następujących zadań:

Remont więźby dachowej wieży i kościoła:

1. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu do których należą: słupy, podwaliny, płatwie, kleszcze, miecze i zastrzały, rozpory.
2. Usunięcie ze stropu oraz części ślepego pułapu, zalegającego tam gruzu.
3. Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych i krokwi.
4. Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla zakotwienia w murze końców wzmocnień belek stropowych.
7. Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych.
8. Szalowanie karnesówką połaci cebulasto-kopulastych wież - uzupełnienie brakującego deskowania i częściowa wymiana deskowania spróchniałego.
9. Uzupełnienie elementów ślepych podłóg z desek niestruganych - komunikacja między elementami konstrukcji więźby dachowej.
10. Uzupełnienie i montaż izolacji z membrany dachowej.
11. Montaż uchwytów i rur winidurowych na przewody izolowane jednożyłowe.
12. Impregnacja grzybobójcza elementów konstrukcji więźby (opryskiwanie podchlorynem sodu), odgrzybianie elementów drewnianych, impregnacja grzybobójcza.

I etap remontu krypt pod kościołem:

1. Wykopy nieumocnione, przewóz ziemi taczkami na przygotowanych pomostach na posadzce w kościele.
2. Wykonanie podsypki cem.-piaskowej i ław fundamentowych pod ścianą z cegieł.
3. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku i wyk. izolacji ścian fundamentowych.
4. Uzupełnienie posadzki, wykucie bruzd poziomych, uzupełnienie zejścia do krypty.
5. Naprawienie uszkodzonych powierzchni w murze.

Nasza ParafiaParafia św. Marcina i św. Stanisława Biskupa
ul. Turecka 10, Goszczanów 98-215

Konto bankowe: 46926900040030025620000020

Ks. Proboszcz - Aleksander Nawrocki
Ks. Wikariusz - Dariusz Płonka

Msze Święte

Msze św. w niedzielę
7.30, 9.00, 12.00
10.30 (filia Lipicze)

Msze święte w dni powszednie
17:00

Komentarz do Ewangelii