Ministranci

Służba Liturgiczna parafii zrzesza ministrantów w różnym wieku. Wszyscy wedle możliwości pełnią posługę przy sprawowaniu świętych obrzędów, zwłaszcza Ofiary Eucharystycznej. Ministranci raz w tygodniu uczestniczą w specjalnie przeznaczonych dla nich spotkaniach. Stanowią one okazję nie tylko do doskonalenia warsztatu posługi liturgicznej, ale także do chrześcijańskiej formacji. Poprzez wspólną modlitwę, katechezę oraz różne formy zajęć rozwijają swoją wiarę i pogłębiają wiedzę religijną. Ważny jest także wymiar integracyjny spotkań, który pomaga w moralnym oraz osobowościowym rozwoju chłopców. Kilka razy w roku, organizowane są wspólne wycieczki. Opiekunem służby liturgicznej jest ks. Dariusz Płonka Wszystkich chłopców powyżej 8 roku życia, chętnych by służyć Bogu przy ołtarzu, serdecznie zapraszamy do udziału w naszej ministranckiej i lektorskiej wspólnocie!

Nasza ParafiaParafia św. Marcina i św. Stanisława Biskupa
ul. Turecka 10, Goszczanów 98-215

Konto bankowe: 46926900040030025620000020

Ks. Proboszcz - Aleksander Nawrocki
Ks. Wikariusz - Dariusz Płonka

Msze Święte

Msze św. w niedzielę
7.30, 9.00, 12.00
10.30 (filia Lipicze)

Msze święte w dni powszednie
17:00

Komentarz do Ewangelii