Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz: Aleksander Nawrocki

Ksiądz Wikariusz: Dariusz Płonka

Proboszczowie goszczanowscy

Poniższy wykaz nie jest kompletny. Brak w nim nazwisk duszpasterzy, którzy pracowali w Goszczanowie od chwili ustanowienia parafii do XVI wieku.

Stanisław Gonczałowski 1525 – ?
Maciej Snopolita 1575 – 1580
Jan Luboński 1580 – 1607
Piotr Nicius 1607 – 1619
Andrzej Czaplic 1619 – 1624
Jakub Nazirowski 1624 – 1627
Balcer Czyżewski 1627 – 1642
Aleksander Saurma (?) 1642 – 1652
Jan Trzciński 1652 – 1655
Jan Dąbrowski 1655 – 1660
Jan Szymon Kożminkowski 1660 – 1682
Andrzej Dobek 1682 – 1726
Stefan Bentkowski 1726 -1747
Kazimierz Leśniewicz 1747 – 1769
Andrzej Kurzawski 1769 – 1773
Aleksander Gliński 1773 – 1783
Michał Galusiński 1783 – 1796
Błażej Nowicki 1796 – 1800
Michał Komorowski 1800 – 1809
Józef Ilski 1809 – 1829
Kazimierz Ojrzanowski 1829 – 1852

Andrzej Wojciechowski 1852 – 1854
Stanisław Gruszczyński 1854 – 1868
Andrzej Wągrowski 1868 – 1885
Jan Czyżo 1885 – 1887
Piotr Kobyliński 1887- 1891
Stanisław Jackowski 1891-1894
Antoni Bujakowski 1894 – 1897
Konstanty Przeździecki 1897 – 1912
Antoni Jabłoński 1913 -1919
Józef Nowicki (zamordowany w Dachau 18.05.1942 r.) 1919-1924
Z. Guranowski 1924 – 1929
Kazimierz Buss 1929 – 1939
Stanisław Śmietanko 1939 – 1948
Stefan Piwnicki 1948 – 1955
Władysław Arendarski 1955 – 1968
Władysław Szczepanik 1968 – 1968
Józef Żelazek 1968 – 1980
Alfons Przybyła 1980 – 1982
Zdzisław Król 1982 – 2005
Kazimierz Pyrzyk 2005 – 2020
Aleksander Nawrocki 2020 –